Biografie


Jacqueline Kasemier

Jacqueline Kasemier is geboren in Groningen en heeft haar opleiding genoten aan de Academie Minerva in Groningen. Zij woont en werkt in Noord-Groningen.


Zij schildert in de traditie van de noordelijke realisten en heeft een uitgebreid scala aan onderwerpen. 

Veel van haar onderwerpen ontleent zij aan de mythologie of de geschiedenis.
Zo schilderde zij een serie portretten van Margherita Datini (Prato, 14e eeuw), een serie portretten en thema’s gebaseerd op de dagboeken van de 17e eeuwse Engelsman Samuel Pepys en een serie portretten van “ vroegere minnaressen”, o.a. Madame de Pompadour.
Naast thematische voorstellingen schildert zij ook stillevens, landschappen en portretten in opdracht. Enkele hoogleraarsportretten in het Academiegebouw in Groningen zijn door Jacqueline in opdracht geschilderd.

De fijn geschilderde stillevens bevatten vaak symbolische verwijzingen naar bijvoorbeeld vanitasmotieven. 
Jacqueline Kasemier verwerkt regelmatig frescoachtige partijen uit de Griekse of Romeinse oudheid in haar werk. De verwerkte fresco’s stammen veelal uit Pompeii of uit de omgeving van Florence. Er ontstaat een abstracte verwerking van het materiaal naast een realistische benadering om een karakteristieke levendigheid te verkrijgen. Naast een virtuoos gebruik van paletmes en van brede kwasten is er ook een verfijning van de techniek te zien, zodat een interessant samenspel ontstaat. Ook gebruikt Jacqueline Kasemier steeds vaker een lossere toets.

Een groot deel van het laatste werk is aan het onderwerp “water” gewijd zoals vijvers, en grachten rond Groninger borgen en boerderijen. Zij is gefascineerd door de gelaagdheid die zichtbaar wordt door spiegeling, transparantie en werelden in en op het water; ingekaderd door strakke lijnen die daarmee een spannend contrast vormen.
De grens tussen toeschouwer en beeld lost op en als kijker word je opgenomen in een diepe bewegende wereld.


Activiteiten

Jacqueline Kasemier is medeoprichter van de kunstenaarssociët "De Groninger Kroon" en heeft 15 jaar deel uit gemaakt van het bestuur.

Zij is mede-oprichter en is voorzitter van de stichting Berlagehuis Usquert; een stichting die zich ten doel stelt het raadhuis van Berlage in de aandacht te houden door o.a voordrachten en andere evenementen te organiseren met als onderwerp: architectuur in de provincie Groningen.